ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 37 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 36 tr 10 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho ví dụ hai tập hợp A và B mà A ⊂ B và B ⊂ A

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ví dụ: A = {cam; quýt; bưởi}

   B = {quýt; bưởi; cam}

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1