YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4.2 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 4.2 tr 11 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm số phần tử của các tập hợp sau:

a) Tập hợp A các tháng dương lịch có 31 ngày;

b) Tập hợp B các tháng dương lịch có 30 ngày;

c) Tập hợp C các tháng dương lịch có 29 hoặc 28 ngày;

d) Tập hợp D các tháng dương lịch có 27 ngày.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) A có 7 phần tử.

b) B có 4 phần tử.

c) C có 1 phần tử.

d) D không có phần tử nào (D = ∅)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 11 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON