ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 33 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 33 tr 10 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho tập hợp A = {8;10}. Điền kí hiệu ⊂ ∈ hoặc = vào ô trống:

\(\begin{array}{l}
a)8...A\\
b)\{ 10\} ...A\\
c)\{ 8;10\} ...A
\end{array}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
a)8 \in A\\
b)\{ 10\}  \subset A\\
c)\{ 8;10\}  = A
\end{array}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1