ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 30 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 30 tr 10 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

 Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử?

a) Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 50

b) Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 50 là: A = {0; 1; 2;...50}

Tập hợp A có (50 – 0) + 1 = 51 phần tử

b) Vì 8 và 9 là hai số tự nhiên liên tiếp nên không có số tự nhiên nào lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9.

Vậy tập hợp B không có phần tử nào.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 10 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1