ADMICRO
VIDEO

Hãy chọn phương án đúng. Cho tập hợp \(A =\) \(\left\{ {a,b,c,d,e} \right\}\). Số tập hợp con của \(A\) mà có bốn phần tử là:

\((A)\) \( 6;\)               

\((B)\) \( 5;\)               

\((C)\) \( 4;\)               

\((D)\) \( 3.\) 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Các tập hợp con của tập hợp: \(A =\left\{ {} \right. a,b,c,d,e \left. {} \right\}\) mà mỗi tập hợp con đó có bốn phần tử là: \(\{ {a,b,c,d} \},\)\(\{ {b,c,d,e} \},\)\(\{c,d,e,a\},\)\(\{d,e,a,b\},\)\(\{e,a,b,c\},\)

    Vậy có \(5\) tập hợp thỏa mãn đề bài.

    Chọn \((B)\) 

      bởi My Hien 28/01/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON