ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 124 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 124 tr 21 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không?

a) 1.2.3.4.5 + 52

b) 1.2.3.4.5 - 75

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có:

\(1.2.3.4.5 \vdots 2;52 \vdots 2\)

Suy ra \(\left( {1.2.3.4.5 + 52} \right) \vdots 2\)

\(1.2.3.4.5 \vdots 5;52\not  \vdots 5\)

Suy ra \(\left( {1.2.3.4.5 + 52} \right)\not  \vdots 5\)

b) \(1.2.3.4.5 \vdots 2;75\not  \vdots 2\)

Suy ra \(\left( {1.2.3.4.5 - 75} \right)\not  \vdots 2\)

\(1.2.3.4.5 \vdots 5;75 \vdots 5\)

Suy ra \(\left( {1.2.3.4.5 - 75} \right) \vdots 5\)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 124 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1