ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 97 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 97 tr 39 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Dùng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:

a) Số đó chia hết cho 2;                                     b) Số đó chia hết cho 5.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 97

 
 

Câu a:

540 hoặc 450 hoặc 504 chia hết cho 2;

Câu b:

405 hoặc 450 hoặc 540 chia hết cho 5.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 97 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1