Bài tập 97 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 97 tr 39 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Dùng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:

a) Số đó chia hết cho 2;                                     b) Số đó chia hết cho 5.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 97

Câu a:

540 hoặc 450 hoặc 504 chia hết cho 2;

Câu b:

405 hoặc 450 hoặc 540 chia hết cho 5.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 97 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh

  Bài 1 : Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy

  a, Lấy A thuộc Ox , B thuộc Oy . Viết tên các tia trùng với tia Oy

  b, Hai tia Ax và Oy có đối nhau không ? Vì sao ?

  c, Tìm tia đối của Ax ?

  Bài 2 :

  Bài 3 : Bài tập Toán

  Chứng minh rằng : ab + ba chia hết cho 11

  Bài 4 : Chứng tỏ : A = 31 + 32 + 33 + ........ + 360 chia hết cho 13

  Bài 5 :

  a, Tính S = 4 + 7 + 10 + 13 + .... + 2014

  b, Chứng minh rằng n.(n + 2013 ) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n .

  c, Cho M = 2 + 22 + 23 + .....+ 220 . Chứng tỏ rằng M chia hết cho 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Chứng minh rằng:

  Với n là số tự nhiên thì 3n+3+3n+1+2n+3+2n+2 luôn chia hết cho 6

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  1/ Tổng sau có chia hết cho 4 không:

  A= 31 + 32 +33 +.....+ 32007 +32008

  2/ Trên tia Õ lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 3cm.

  a/ Trong ba điểm O , A ,B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

  b/ Điểm B có là trung điểm của OA không, vì sao?

  c/ Trên tia Ox lấy x, sao cho Ox= 8cm, so sánh BA và AC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  chứng tỏ

  a, \(3^{101}\) - 1 ⋮ 2

  b, \(5^{101}\) - 1 ⋮ 4

  c, \(3^{101}\) + 1 ⋮ 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Chứng tỏ:817-279-913 chia hết cho 45.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn