ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 123 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 123 tr 21 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Trong các số: 213; 435; 680; 156.

a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5

d) Số nào không chia hết cho cả 2 và 5?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 là số có chữ số tận cùng là 2, 4, 6, 8.

=> Trong các số trên thì số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 là 156.

b) Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng là 5.

=> Trong các số trên thì số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là 435.

c) Số chia hết cho cả 2 và 5 là số có chữ số tận cùng là 0.

=> Trong các số trên thì số chia hết cho cả 2 và 5 là 680.

d) Số không chia hết cho 2 và 5 là số có chữ số tận cùng là số lẻ nhưng khác số 5.

=> Trong các số trên thì số không chia hết cho 2 và 5 213.

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 123 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1