ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 129 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 129 tr 22 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Dùng cả ba chữ số 3,4,5 hãy ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số:

a) Lớn nhất và chia hết cho 2

b) Nhỏ nhất và chia hết cho 5

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Vì số cần tìm chia hết cho 2 nên chữ số tận cùng phải là 4; số lớn nhất nên chữ số hàng trăm là 5. Vậy số cần tìm là 534

b) Vì số cần tìm chia hết cho 5 nên chữ số tận cùng phải là 5; số nhỏ nhất nên chữ số hàng trăm là 3. Vậy số cần tìm là 345

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 129 trang 22 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1