ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 125 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 125 tr 21 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Điền chữ số vào dấu * để được số 35*:

a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho 5

c) Chia hết cho cả 2 và 5

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Số 35* chi hết cho 2 nên chữ số tận cùng phải là số chẵn.

Vậy dấu * được thay bỏi các chữ số 0;2;4;6;8 thì được số chia hết cho 2.

b) Số 35* chi hết cho 5 nên chữ số tận cùng phải là 0 và 5

Vậy dấu * được thay bỏi các chữ số 0 và 5 thì được số chia hết cho 5.

c) Số 35* chi hết cho 2 và 5 nên chữ số tận cùng phải là số 0

Vậy dấu * được thay bỏi các chữ số 0 thì được số chia hết cho 2 và 5

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 125 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1