YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 94 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 94 tr 38 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho 2, cho 5:

813;    264;    736;   6547.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 94

Hướng dẫn: Viết mỗi số thành một tổng của một số bé hơn 5 và một số tận cùng bởi 0 hoặc 5.

813 chia cho 2 dư 1.

813 = 810 + 3 chia cho 5 dư 3 vì 810 chia hết cho 5 và 3 < 5.

264 chia hết cho 2.

264 = 260 + 4 chia cho 5 dư 4 vì 260 chia hết cho 5 và 4 < 5.

736 chia hết  cho 2.

736 = 735 + 1 chia cho 5 dư 1 vì 735 chia hết cho 5 và 1 < 5.

6547 chia cho 2 dư 1;

6547 = 6545 + 2 chia cho 5 dư 2 vì 6545 chia hết cho 5 và 2 < 5.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 94 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON