YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 98 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 98 tr 39 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Đánh dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu

   Đúng   

    Sai    

a)    Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết cho 2.

 

 

 

b)    Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4.

 

 

 

c)    Số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0.

 

 

d)    Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5.

 

 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 98

Câu

   Đúng   

    Sai    

a)    Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết cho 2.

 

 X

 

b)    Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4.

 

 

 X

c)    Số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0.

 X

 

d)    Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5.

 

 

 X

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 98 trang 39 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON