YOMEDIA
UREKA

Bài tập 93 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 93 tr 38 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không ?

a) 136 + 420;                                 b) 625 - 450;

c) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 + 42;             d) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 - 35.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 93

Câu a:

\(136 + 420\) chia hết cho 2 vì cả hai số hạng đều chia hết cho 2.

Nhưng \(136 + 420\) không chia hết cho 5 vì 420 chia hết cho 5 nhưng 136 không chia hết cho 5.

Câu b:

\(625 - 450\) chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2;

Câu c:

\(1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 + 42 \)chia hết cho 2; nhưng không chia hết cho 5 vì 

\(1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 \) chia hết cho 5 nhưng 42 không chia hết cho 5.

Câu d:

\(1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 - 35 \)chia hết cho 5; nhưng không chia hết cho 2 vì 

\(1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6\) chia hết cho 2 nhưng 35 không chia hết cho 2.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 93 trang 38 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF