li ăn ít's Profile

li ăn ít

li ăn ít

09/01/2004

THPT Lương Thế Vinh

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • li ăn ít đã đặt câu hỏi: các bạn ơi giúp mình nhé Cách đây 5 tháng

    hãy lấy một hoạt động thường ngày đễ viết một bài văn ngắn

    các bạn đừng lấy trên mạng nhé

  • li ăn ít đã đặt câu hỏi: Ai đó giúp mk với Cách đây 6 tháng

    tìm x

    (5 * x - 38) / 19 = 13