ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm BCNN của 280 và 60

 cau 1 tìm BCNN của 280 và 60

câu 2:tìm UCLN của 60 và 90

cheekylaugh

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (9)

 
 
 
 • Câu 1: 840

  Câu 2: 30

    bởi Lưu Bảo Trân 12/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1:840

  Câu 2:30

    bởi Nguyễn Thảo Vân 13/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1: 280 =7.5.23

            60   =5.3.22

   BCNN ( 280 và 60 ) = 7.5.3.23=840.

  Câu 2: 60   =5.3.22

            90   =5.32.2

   UCLN ( 60 và 90 )   = 5.3.2 =30. blushblushblush

    bởi Nguyễn Minh Thư 14/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu 1:840

  câu 2:30

   

    bởi Hà Thủy 16/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1: 800+40

  Câu 2: 30+0

  Chú thích: Tổng đó là kết quả của câu hỏi. winklaughyesNhớ like nha.wink

    bởi Lê Văn Việt Anh RONALDO 25/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu 1/ Làm:     280=2.2.2.5.7

                         60=2.2.3.5

                       BCNN(280;60)=2.2.2.3.5.7=840

           vậy BCNN của 280 và 60 là 840

  câu 2/làm:             60=2.2.3.5

                               90=2.3.3.5

                              ƯCLN(60;90)=2.3.5=30

              Vậy ƯCLN của 60 và 90 là 30

    bởi Phan Kim Châu Nhân 09/01/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu 1: BCNN của 280 và 60 là 840

   câu 2: ƯCLN của 60 và 90 là 30

    bởi Nguyễn Hải Phong 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 840

  30

    bởi Chu Xuân 26/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1