Ai đó giúp mk với

bởi li ăn ít ngày 10/10/2017

tìm x

(5 * x - 38) / 19 = 13

Câu trả lời (3)

 • Bài này làm như thế này nhé

  \(\frac{{\left( {5x - 38} \right)}}{{19}} = 13 \Leftrightarrow 5{\rm{x}} - 38 = 247 \Leftrightarrow 5{\rm{x = 285}} \Leftrightarrow {\rm{x = 57}}\)

  bởi Trịnh Lan Trinh ngày 11/10/2017
  Like (1)
 • CẢM ƠN BẠN ....BẠN ĐỒNG Ý KẾT BẠN VỚI MÌNH NHÉblush

  bởi TRẦN MAI ANH ngày 12/10/2017
  Like (0)
 • x bằng với 57 đó

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 23/10/2017
  Like (1)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • kế các dấu hiệu chia hết cho 2,5 và 3

 • Cho tam giac ABC

  bởi nguyenthithuy tinh ngày 19/04/2018 |   2 Trả lời

  đ, Trên cạnh AB lấy điểm E (E không trùng với A và B). Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau mong chị giải giúp em em đang cần gấp.

 • Ai đó giúp em với

  Cho tam giác ABC có \(\widehat {ABC} = {55^0}\), trên cạnh AC lấy điểm D (D không trùng với A và C).

  a) Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

  b) Tính số đo của \(\widehat {DBC}\), biết \(\widehat {ABD} = {30^0}\).

  c) Từ B dựng tia Bx sao cho \(\widehat {DBx} = {90^0}\). Tính số đo \(\widehat {ABx}\).

  d) Trên cạnh AB lấy điểm E (E không trùng với A và B). Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau.

 • giải hộ e bài này vs ạ

  Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Biết \( \widehat {xOy} = 30°; \widehat {yOz} = 50°\). Tính góc \(\widehat {xOz}\) ?

 • giúp em nhanh với mấy anh chị ơi hic

  Hai người khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B. Người thứ nhất đi từ A đến B rồi quay lại ngay. Người thứ hai đi từ B đến A rồi quay lại ngay. Hai người gặp nhau lần thứ hai tại địa điểm C cách A là 6km. Tính quãng đường AB, biết rằng vận tốc của người thứ hai bằng \(\frac{2}{3}\) vận tốc của người thứ nhất.

 • M.n ơi giải giúp mình câu này vs

  Năm tia phân biệt, chung gốc O là OA, OB, OC, OD, OE tạo thành các góc kề liên tiếp nhau. Biết \( \widehat {AOB}\) = 300; \(\widehat {BOC}\) = 800; \(\widehat {COD}\) = 700\(\widehat {DOE}\) = 300.

  a) Ba điểm A, O, D thẳng hàng.
  b) Tính góc \(\widehat {EOA}\)?
  c) Ba điểm B, O, E có thẳng hàng không?