giải thich vì sao : A = 1x2+2x3+3x4+...........59x60

bởi Lương Lan Hương ngày 11/10/2017

giúp mk vs nha !!!smiley

Câu trả lời (4)

 • A = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + ...+ 59x60

  A x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + ... + 59x60x3

  A x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + ... + 59x60x(61-58)

  A x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + ... + 59x60x61 - 58x59x60.

  A x 3 = 59x60x61

  A = 59x60x61 : 3

  A = 71980

  bởi Lê Chí Thiện ngày 12/10/2017
  Like (1)
 • mình nghĩ mãi không ra câu này cảm ơn bạn nhiều lần sau có dịp mong bạn lại giúp đỡ mình

  bởi Lương Lan Hương ngày 12/10/2017
  Like (0)
 • A phải có kết quả chứ !

  bởi Lưu Bảo Trân ngày 23/10/2017
  Like (0)
 • Vậy nó mới khó bạn ả nếu A mà có kết quả thì đã dễ rồi ^^

  bởi Lương Lan Hương ngày 09/11/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • kế các dấu hiệu chia hết cho 2,5 và 3

 • Cho tam giac ABC

  bởi nguyenthithuy tinh ngày 19/04/2018 |   2 Trả lời

  đ, Trên cạnh AB lấy điểm E (E không trùng với A và B). Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau mong chị giải giúp em em đang cần gấp.

 • Ai đó giúp em với

  Cho tam giác ABC có \(\widehat {ABC} = {55^0}\), trên cạnh AC lấy điểm D (D không trùng với A và C).

  a) Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

  b) Tính số đo của \(\widehat {DBC}\), biết \(\widehat {ABD} = {30^0}\).

  c) Từ B dựng tia Bx sao cho \(\widehat {DBx} = {90^0}\). Tính số đo \(\widehat {ABx}\).

  d) Trên cạnh AB lấy điểm E (E không trùng với A và B). Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau.

 • giải hộ e bài này vs ạ

  Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Biết \( \widehat {xOy} = 30°; \widehat {yOz} = 50°\). Tính góc \(\widehat {xOz}\) ?

 • giúp em nhanh với mấy anh chị ơi hic

  Hai người khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B. Người thứ nhất đi từ A đến B rồi quay lại ngay. Người thứ hai đi từ B đến A rồi quay lại ngay. Hai người gặp nhau lần thứ hai tại địa điểm C cách A là 6km. Tính quãng đường AB, biết rằng vận tốc của người thứ hai bằng \(\frac{2}{3}\) vận tốc của người thứ nhất.

 • M.n ơi giải giúp mình câu này vs

  Năm tia phân biệt, chung gốc O là OA, OB, OC, OD, OE tạo thành các góc kề liên tiếp nhau. Biết \( \widehat {AOB}\) = 300; \(\widehat {BOC}\) = 800; \(\widehat {COD}\) = 700\(\widehat {DOE}\) = 300.

  a) Ba điểm A, O, D thẳng hàng.
  b) Tính góc \(\widehat {EOA}\)?
  c) Ba điểm B, O, E có thẳng hàng không?