ADMICRO

Giải phương trình \(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}+4+2\sqrt{3+4x-4x^2}=\frac{1}{4}(4x^2-4x+3)(2x-1)^2\) trên tập số thực.

Mình giải ra đáp số rồi mà không biết đúng hay sai nữa, khó quá.

 Giải phương trình 
\(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}+4+2\sqrt{3+4x-4x^2}=\frac{1}{4}(4x^2-4x+3)(2x-1)^2\) trên tập số thực.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • ĐK: \(-\frac{1}{2}\leq x\leq \frac{3}{2}.\) Phương trình \(\Leftrightarrow (\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x})^{2}+(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x})=\left [ \frac{(2x-1)^{2}}{2} \right ]+\frac{(2x-1)^{2}}{2}\; \; (*)\)

  Xét hàm số \(f(t)=t^{2}+t\) trên \([0; +\infty)\) có \(f'(t)=2t+1>0 \; \forall t \in [0; +\infty)\) nên hàm số f(t) đồng biến trên \([0; +\infty)\)

  Do đó pt (*) trở thành \(\left\{\begin{matrix} f\left ( \sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x} \right )=f\left ( \frac{(2x-1)^{2}}{2} \right )\\ f \end{matrix}\right.\) đồng biến

  \(\Leftrightarrow \sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}=\frac{(2x-1)^{2}}{2}\Leftrightarrow 8(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x})=4(2x-1)^{2}\)

  \(\Leftrightarrow 8(\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x})=[(2x+1)-(3-2x)]^{2}\; \; (**)\)

  Đặt \(\left\{\begin{matrix} \sqrt{2x+1}=a\geq 0\\ \sqrt{3-2x}=b\geq 0 \end{matrix}\right.\) thì phương trình (**) trở thành \(\left\{\begin{matrix} 8(a+b)=(a^{2}-b^{2})^{2}\\ a^{2}+b^{2}=4 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 8(a+b)=(a^{2}+b^{2})^{2}-4a^{2}b^{2}\; \; (1)\\ a^{2}+b^{2}=4\; \; (2) \end{matrix}\right.\)

  Từ \((1)\Rightarrow 8(a+b)=16-4a^{2}b^{2}\Leftrightarrow 2(a+b)=4-a^{2}b^{2}\)

  \(\Leftrightarrow 4(a^{2}+b^{2}+2ab)=16-8a^{2}b^{2}+a^{4}b^{4}\; \; (***)\)

  Đặt \(ab=t\, (0\leq t\leq 2)\) thì pt (***) trở thành

  \(16+8t=16-8t^{2}+t^{4}\Leftrightarrow t(t+2)(t^{2}-2t-4)=0\)

  \(\Leftrightarrow \Bigg \lbrack\begin{matrix} t=0\\ t=-2\; (loai) \\ t=1+\sqrt{5} \; (loai) \\ t=1-\sqrt{5}\; (loai) \end{matrix}\). Vậy \(t=0 \Rightarrow \left\{\begin{matrix} \sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}=2\\ \sqrt{2x+1}.\sqrt{3-2x}=0 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \Bigg \lbrack\begin{matrix} x=-\frac{1}{2}\\ x=\frac{3}{2} \end{matrix}\)

    bởi bach hao 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)