Phương Thu's Profile

Phương Thu

Phương Thu

01/01/1970

Số câu hỏi 22
Số câu trả lời 6
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (34)

 • Phương Thu đã đặt câu hỏi: giải chi tiết giúp em với ạ! Cách đây 5 tháng

  cho (P) đi qua M(9,1,1) cắt các tia ox, oy, oz tại A,B,C (k trùng với gốc tọa độ). thể tích tứ diện OABC đạt giá trị nhỏ nhất là?

 • Phương Thu đã đặt câu hỏi: giúp em với ạ! Cách đây 7 tháng

  giúp em với ạ

 • Phương Thu đã đặt câu hỏi: giúp em với ạ! Cách đây 7 tháng

  giúp em với ạ 

 • Phương Thu đã đặt câu hỏi: giúp em với ạ! Cách đây 7 tháng

  giúp em với ạ 

 • Phương Thu đã đặt câu hỏi: giúp em với ạ! Cách đây 7 tháng

  giúp em!!!!!!!!!!