Bài tập 6 trang 24 SGK Đại số 10

Giải bài 6 tr 24 sách GK Toán ĐS lớp 10

Nếu định nghĩa đoạn [a; b], khoảng (a; b), nửa khoảng [a; b), (a; b], \(( - \infty ;b{\rm{]}},\,{\rm{[}}a; + \infty ).\) Viết tập hợp \(\mathbb{R}\) các số thực dưới dạng một khoảng.

Gợi ý trả lời bài 6

Định nghĩa \({\rm{[}}a;b{\rm{] = }}\left\{ {{\rm{x}} \in \mathbb{R}\,{\rm{| a}} \le {\rm{x}} \le {\rm{b}}} \right\}\)

Định nghĩa khoảng \((a;b) = \left\{ {x \in \mathbb{R}\,|\,a < x < b} \right\}\)

Định nghĩa nửa khoảng \({\rm{[}}a;b) = \left\{ {x \in \mathbb{R}\,\,|a \le x \le b} \right\}\)

\({\rm{(}}a;b{\rm{] = }}\left\{ {{\rm{x}} \in \mathbb{R}\,{\rm{| a}} < {\rm{x}} \le {\rm{b}}} \right\}\)

\(( - \infty ;b{\rm{]}} = \left\{ {x \in \mathbb{R}\,|x \le b} \right\}\)

\({\rm{[}}a; + \infty ) = \left\{ {x \in \mathbb{R}\,|x \ge a} \right\}\)

Tập số thực \(\mathbb{R} = ( - \infty ; + \infty ).\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 24 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Aser Aser

  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào không phải định lí?

  A. Điều kiện cần để 1 tứ giác là hình thang cân là tứ giác đó có 2 đường chéo bằng nhau.

  B. Điều kiện đủ để 1 số tự nhiên chia hết cho 24 là số đó đồng thời chia hết cho 6 và 4.

  C. Điều kiện đủ để n2 +20 là hợp số là n là số nguyên tố lớn hơn 3

  D. Điều kiện đủ để n2-1 chia hết cho 24 là n là số nguyên tố lớn hơn 3

  p/s: các bạn giải thích rõ giúp mình nhé.tks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Giúp mình giải bài này với..huhu

  Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và cho biết tính đúng sai của chúng:

  a) ∃n ∈ N, (n2+n) là số lẻ

  b) ∀n ∈ N, (2n+1) không là số chính phương

  c) ∀n ∈ N, (n2 + 1 ) không là bội của 3

  dạ) ∀n ∈ N*, 4n2 - 2n ≠ n2 - n

  Theo dõi (0) 1 Trả lời