YOMEDIA

Bài tập 11 trang 25 SGK Đại số 10

Giải bài 11 tr 25 sách GK Toán ĐS lớp 10

Giả sử A, B là hai tập hợp số và x là một số đã cho. Tìm các cặp mệnh đề tương đương trong các mệnh đề sau:

P: \(x \in A \cup B\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,S:x \in A\,\,va\,\,x \in B\\ \)

Q: \(x \in A\backslash B\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,T:x \in A\,\,hoac\,\,x \in B\\ \)

R: \(x \in A \cap B\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,X:\,x \in A\,\,va\,\,x \notin B\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Ta có:

P ⇔ T

R ⇔ S

Q ⇔ X

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 25 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Naru to

    Cho A=( \(-\infty\); 9a); B = (\(\dfrac{4}{a}\); \(+\infty\)). Tìm a để A\(\cap\)B\(\ne\varnothing\) với a<0.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Long lanh

    Trong Oxy cho tam giác ABC có A(4;-2). Phương trình đường cao kẻ từ C và đường trung trực của BC lần lượt là x-y+2=0 và 3x+4y-2=0. Tìm B, C.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA