ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 25 SGK Đại số 10

Giải bài 13 tr 25 sách GK Toán ĐS lớp 10

Dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số đê tìm giá trị gần đúng a của \(\sqrt[3]{{12}}\) (kết quả được làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba). Ước lượng sai số tuyệt đối của a.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: \(\sqrt[3]{{12}} = 2,289\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 25 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Naru to

  Cho A=( \(-\infty\); 9a); B = (\(\dfrac{4}{a}\); \(+\infty\)). Tìm a để A\(\cap\)B\(\ne\varnothing\) với a<0.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Long lanh

  Trong Oxy cho tam giác ABC có A(4;-2). Phương trình đường cao kẻ từ C và đường trung trực của BC lần lượt là x-y+2=0 và 3x+4y-2=0. Tìm B, C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1