ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15 trang 25 SGK Đại số 10

Giải bài 15 tr 25 sách GK Toán ĐS lớp 10

Những quan hệ nào trong các quan hệ sau là đúng?

a) \(A \subset A \cup B\)

b) \({\rm{A}} \subset {\rm{A}} \cap {\rm{B}}\)

c) \(A \cap B \subset A \cup B\)

d) \(A \cup B \subset B\)

e) \({\rm{A}} \cap {\rm{B}} \subset {\rm{A}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có quan hệ:

\((A):A \subset A \cup B\) là đúng.

\((C):A \cap B \subset A \cup B\) là đúng.

\((E):A \cap B \subset A\) là đúng.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 25 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1