YOMEDIA

Bài tập 58 trang 32 SGK Toán 10 NC

Bài tập 58 trang 32 SGK Toán 10 NC

Cho biết giá trị đúng của π với 10 chữ số thập phân là π = 3,1415926535

a) Giả sử ta lấy giá trị 3,14 làm giá trị gần đúng của π. Chứng tỏ sai số tuyệt đối không vượt quá 0,002.

b) Giả sử ta lấy giá trị 3,1416 là giá trị gần đúng của số π. Chứng minh rằng sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0001.

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Xét: |π - 3,14 | = π - 3,14 < 3,1416 - 3,14 = 0,0016 < 0,002

b) |π - 3,1416 I = 3,1416 - π < 3,1416 - 3,1415 = 0,0001

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 58 trang 32 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA