YOMEDIA
NONE

Bài tập 60 trang 32 SGK Toán 10 NC

Bài tập 60 trang 32 SGK Toán 10 NC

Cho hai nửa khoảng A = (-∞; m] và B = [5; +∞). Tùy theo giá trị của m hãy tìm A ∩ B.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Nếu m = 5 thì A ∩ B = 151;

- Nếu m < 5 thì A ∩ B = Ø;

- Nếu m > 5 thì A ∩ B = [5; m].

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 60 trang 32 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON