YOMEDIA

Bài tập 5 trang 24 SGK Đại số 10

Giải bài 5 tr 24 sách GK Toán ĐS lớp 10

Nếu các định nghĩa hợp, giao, hiệu và phần bù của hai tập hợp. Minh hoạ các khái niệm đó bằng hình vẽ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Định nghĩa về hợp: 2 tập hợp A và B.

Hợp 2 tập hợp A và B là tập C gồm các phần tử thuộc tập A hoặc tập B. Ký hiệu \(A \cup B = C\)

Minh hoạ: \(A \cup B\) 

Định nghĩa về giao 2 tập hợp A và B

Giao 2 tập hợp A và B là tập C gồm các phần tử vừa thuộc tập A vừa thuộc tập A. Ký hiệu \(A \cap B = C\)

Minh hoạ: \(A \cap B\) 

Định nghĩa hiệu của 2 tập hợp A và B

Hiệu 2 tập hợp A và B là tập C gồm các phần tử thuộc tập A nhưng không thuộc tập B. Ký hiệu \(C = A\backslash B\)

Minh hoạ: A\B 

Khi \(B \subset A\) thì A\B được gọi là phần bù của B trong A

Ký hiệu: \({C_A}B.\)

Minh hoạ: \({C_A}B\)  

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 24 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Aser Aser

  Cho A={x\(\in\)R\(|\)1\(\le\)x\(\le\)5}

  B={x\(\in\)R\(|\)4\(\le\)x\(\le\)7}

  C={x\(\in\)R\(|\)2\(\le\)x<6}

  a/ Hãy xác định A\(\cap\)B; A\(\cap\)C; B\(\cap\)C; A\(\cup\)C; A\(B\(\cup\)C)

  b/ Gọi D={x\(\in\)R\(|\)a\(\le\)x\(\le\)b}. Hãy xác định a,b để D\(\subset\)A\(\cap\)B\(\cap\)C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Cho A= {x \(\in\) R\(|\) x \(\le\) 3 hoặc x > 6}

  B= {x\(\in\)R\(|\) x2 -25\(\le\)0}

  a/ Tìm các khoảng, đoạn, nửa khoảng sau đây

  A\B; B\A; R\(A\(\cup\)B); R\(A\(\cap\)B); R\(A\B)

  b/ Cho C={ x\(\in\)R\(|\) x\(\le\)a } ; D={ x\(\in\) R\(|\) x\(\ge\)b}. Xác định a và b biết rằng C\(\cap\)B và D\(\cap\)B là các đoạn có chiều dài lần lượt là 7 và 9. Tìm C\(\cap\)D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA