YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 24 SGK Đại số 10

Giải bài 7 tr 24 sách GK Toán ĐS lớp 10

Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng? Thế nào độ chính xác của một số gần đúng?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Nếu a là số gần đúng của số a thì \({\Delta _a} = \left| {\overline a  - a} \right|\) được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng a.

Nếu \({\Delta _a} = \left| {\overline a  - a} \right| \le h\) thì \(a - h \le \overline a  \le a + h\)

Như vậy \(\overline a  \in {\rm{[}}a - h;a + h{\rm{]}}.\)

Ta nói h là 1 cận trên của sai số tuyệt đối của \(\overline a \) và a là số gần đúng của \(\overline a \) với độ chính xác h.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 24 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF