YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 25 SGK Đại số 10

Giải bài 10 tr 25 sách GK Toán ĐS lớp 10

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) \(A = \left\{ {3k - 2|k = 0,1,2,3,4,5} \right\};\)

b) \(B = \left\{ {x \in \mathbb{N}|x \le 12} \right\}\)

c) \(C = \left\{ {{{( - 1)}^n}|n \in \mathbb{N}} \right\}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

Câu a:

Tập A = {-2; 1; 4; 7; 10; 13}.

Câu b:

Tập B = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12}.

Câu c:

Tập C = {-1;1}.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 25 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Sơn Ca

  Thu gọn các hệ điều kiện sau:

  a/\(\left\{{}\begin{matrix}\left[{}\begin{matrix}x< -2\\x>4\end{matrix}\right.\\\left[{}\begin{matrix}x< -5\\x\ge7\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\)

  b/\(\left\{{}\begin{matrix}x\in(-1;3]\cup(5;10]\\x\in(-\infty;2)\cup\left(4;+\infty\right)\end{matrix}\right.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Sơn Ca

  Tập hợp E={ a;b;c;d;e} có bao nhiêu tập hợp con

  a) ghi chi tiết các tập chứa 3 phần tử

  b) ghi chi tiết các tập có 4 phần tử

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Cho hai tập hợp A=[-1;3) và B={x€R|2<x<6}.tìm A giao với B và B\A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1