YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 25 SGK Đại số 10

Giải bài 10 tr 25 sách GK Toán ĐS lớp 10

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) \(A = \left\{ {3k - 2|k = 0,1,2,3,4,5} \right\};\)

b) \(B = \left\{ {x \in \mathbb{N}|x \le 12} \right\}\)

c) \(C = \left\{ {{{( - 1)}^n}|n \in \mathbb{N}} \right\}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Câu a:

Tập A = {-2; 1; 4; 7; 10; 13}.

Câu b:

Tập B = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12}.

Câu c:

Tập C = {-1;1}.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 25 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON