YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 24 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 24 sách GK Toán ĐS lớp 10

Nếu định nghĩa tập hợp con của một tập hợp và định nghĩa hai tập hợp bằng nhau.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Nếu mọi phần tử của tập A đều là phần tử của tập B thì ta nói rằng tập A là tập con của tập B.

Kí hiệu: \(A \subset B \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B)\)

Hai tập A và B được gọi là bằng nhau nếu \(A \subset B\) và \(B \subset A.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 24 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1