YOMEDIA

Bài tập 4 trang 24 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 24 sách GK Toán ĐS lớp 10

Nếu định nghĩa tập hợp con của một tập hợp và định nghĩa hai tập hợp bằng nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nếu mọi phần tử của tập A đều là phần tử của tập B thì ta nói rằng tập A là tập con của tập B.

Kí hiệu: \(A \subset B \Leftrightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B)\)

Hai tập A và B được gọi là bằng nhau nếu \(A \subset B\) và \(B \subset A.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 24 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Aser Aser

  Cho A={x\(\in\)R\(|\)1\(\le\)x\(\le\)5}

  B={x\(\in\)R\(|\)4\(\le\)x\(\le\)7}

  C={x\(\in\)R\(|\)2\(\le\)x<6}

  a/ Hãy xác định A\(\cap\)B; A\(\cap\)C; B\(\cap\)C; A\(\cup\)C; A\(B\(\cup\)C)

  b/ Gọi D={x\(\in\)R\(|\)a\(\le\)x\(\le\)b}. Hãy xác định a,b để D\(\subset\)A\(\cap\)B\(\cap\)C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Cho A= {x \(\in\) R\(|\) x \(\le\) 3 hoặc x > 6}

  B= {x\(\in\)R\(|\) x2 -25\(\le\)0}

  a/ Tìm các khoảng, đoạn, nửa khoảng sau đây

  A\B; B\A; R\(A\(\cup\)B); R\(A\(\cap\)B); R\(A\B)

  b/ Cho C={ x\(\in\)R\(|\) x\(\le\)a } ; D={ x\(\in\) R\(|\) x\(\ge\)b}. Xác định a và b biết rằng C\(\cap\)B và D\(\cap\)B là các đoạn có chiều dài lần lượt là 7 và 9. Tìm C\(\cap\)D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA