ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 26 SGK Hình học 10

Giải bài 4 tr 26 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong mặt phẳng Oxy. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Tọa độ của điểm A là tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow{OA}\);

b) Điểm A nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0;

c) Điểm A nằm trên trục tung thì có hoành độ bằng 0;

d) Hoành độ và tung độ của điểm A bằng nhau khi và chỉ khi A nằm trên tia phân giác của góc phần tư thứ nhất.

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Các câu a, b, c đúng; d sai

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 26 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1