Bài tập 4 trang 26 SGK Hình học 10

Giải bài 4 tr 26 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong mặt phẳng Oxy. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Tọa độ của điểm A là tọa độ của vec tơ \(\overrightarrow{OA}\);

b) Điểm A nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0;

c) Điểm A nằm trên trục tung thì có hoành độ bằng 0;

d) Hoành độ và tung độ của điểm A bằng nhau khi và chỉ khi A nằm trên tia phân giác của góc phần tư thứ nhất.

 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Các câu a, b, c đúng; d sai

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 26 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Thùy Trang
  Bài 1.42 (SBT trang 44)

  Cho tam giác ABC. Các điểm \(M\left(1;1\right);N\left(2;3\right);P\left(0;-4\right)\) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu
  Bài 1.37 (SBT trang 43)

  Viết vectơ \(\overrightarrow{u}\) dưới dạng \(\overrightarrow{u}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j}\) khi biết tọa độ của \(\overrightarrow{u}\) là :

  \(\left(2;-3\right);\left(-1;4\right);\left(2;0\right);\left(0;-1\right);\left(0;0\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên
  Bài 1.35 (SBT trang 34)

  Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, H là trực tâm của tam giác. D là điểm đối xứng của A qua O

  a) Chứng minh tứ giác HCDB là hình bình hành

  b) Chứng minh :

                         \(\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HD}=2\overrightarrow{HO}\)

                         \(\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=2\overrightarrow{HO}\)

                         \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OH}\)

  c) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC

  Chứng minh \(\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}\). Từ đó kết luận gì về 3 điểm O, H, G ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên
  Bài 1.34 (SBT trang 34)

  Cho tam giác ABC

  a) Tìm điểm K sao cho \(\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\overrightarrow{CB}\)

  b) Tìm điểm M sao cho \(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Hoa Hong
  Bài 1.33 (SBT trang 34)

  Cho tứ giác ABCD. Các điểm M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và DA. Chứng minh rằng hai tam giác ANP và CMQ có cùng trọng tâm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang
  Bài 1.32 (SBT trang 34)

  Cho tứ giác ABCD. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của hai đường chéo AC và BD. Chứng minh \(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=2\overrightarrow{IJ}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang
  Bài 1.31 (SBT trang 34)

  Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng với điểm M bất kì ta có \(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MO}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn