YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.44 trang 42 SBT Hình học 10

Giải bài 1.44 tr 42 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC có A(−5;6), B(−4;−1), C(4;3). Tìm tọa độ trung điểm I của AC. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

Gọi I là trung điểm của AC. Khi đó

\({x_I} = \frac{{ - 5 + 4}}{2} =  - \frac{1}{2};{y_I} = \frac{{6 + 3}}{2} = \frac{9}{2}\)

Tứ giác ABCD là hình bình hành ⇔ I là trung điểm của BD.

Vậy \(\left\{ \begin{array}{l}
\frac{{{x_D} - 4}}{2} =  - \frac{1}{2}\\
\frac{{{y_D} - 1}}{2} = \frac{9}{2}
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_D} - 4 =  - 1\\
{y_D} - 1 = 9
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_D} = 3\\
{y_D} = 10
\end{array} \right.\)

Vậy tọa độ đỉnh D là (3;10).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.44 trang 42 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Bin Nguyễn
  Bài 1.21 (SBT trang 33)

  Chứng minh rằng :

  a) Nếu \(\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}\) thì \(m\overrightarrow{a}=m\overrightarrow{b}\)

  b) Nếu \(m\overrightarrow{a}=m\overrightarrow{b}\) và \(m\ne0\) thì \(\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}\)

  c) Nếu \(m\overrightarrow{a}=n\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{a}\ne\overrightarrow{0}\) thì \(m=n\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha
  Bài 1.20 (SBT trang 33)

  Tìm giá trị của m sao cho \(\overrightarrow{a}=m\overrightarrow{b}\) trong các trường hợp sau :

  a) \(\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}\ne\overrightarrow{0}\)

  b) \(\overrightarrow{a}=-\overrightarrow{b};\overrightarrow{a}\ne\overrightarrow{0}\)

  c) \(\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}\) cùng hướng và \(\left|\overrightarrow{a}\right|=20;\left|\overrightarrow{b}\right|=5\)

  d) \(\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}\) ngược hướng và \(\left|\overrightarrow{a}\right|=5;\left|\overrightarrow{b}\right|=15\)

  e) \(\overrightarrow{a}=\overrightarrow{0};\overrightarrow{b}\ne\overrightarrow{0}\)

  g) \(\overrightarrow{a}\ne\overrightarrow{0};\overrightarrow{b}=\overrightarrow{0}\)

  h) \(\overrightarrow{a}=\overrightarrow{0};\overrightarrow{b}=\overrightarrow{0}\)

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  cho vectơ a=(2;-5;3), vectơ b=(0;2;-1), vectơ c=(1;7;2). tìm tọa độ véc tơ u với \(\overrightarrow{u}=4\overrightarrow{a}-\frac{1}{2}\overrightarrow{b}+3\overrightarrow{c}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • khanh nguyen
  Bài 2.61 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 105)

  Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có \(A\left(1;2\right);B\left(-3;1\right)\) và trực tâm \(H\left(-2;3\right)\). Hãy tìm tọa độ đỉnh C ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thanh hằng
  Bài 1.43 (SBT trang 44)

  Cho hình bình hành ABCD. Biết \(A\left(2;-3\right);B\left(4;5\right);C\left(0;-1\right)\). Tính tọa độ của đỉnh D ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF