YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.43 trang 42 SBT Hình học 10

Giải bài 1.43 tr 42 SBT Hình học 10

Cho hình bình hành ABCD. Biết A(2;−3), B(4;5), C(0;−1). Tính tọa độ của đỉnh D

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {BA}  = \left( { - 2; - 8} \right)\)          

\(\overrightarrow {CD}  = \left( {{x_D};{y_D} + 1} \right)\). Vì \(\overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CD} \) nên \(\left\{ \begin{array}{l}
{x_D} =  - 2\\
{y_D} + 1 =  - 8
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_D} =  - 2\\
{y_D} =  - 9
\end{array} \right.\)

Vậy tọa độ đỉnh D(−2;−9).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.43 trang 42 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF