YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.45 trang 42 SBT Hình học 10

Giải bài 1.45 tr 42 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC có A(−3;6), B(9;−10), C(−5;4).

a) Tìm tọa độ của trọng tâm G của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác BGCD là hình bình hành.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

a) Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
{x_G} = \frac{{ - 3 + 9 - 5}}{3} = \frac{1}{3}\\
{y_G} = \frac{{6 - 10 + 4}}{3} = 0
\end{array} \right.\)

b) Tứ giác BGCD là hình bình hành thì \(\overrightarrow {BG}  = \overrightarrow {DC} \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\frac{1}{3} - 9 =  - 5 - {x_D}\\
0 - \left( { - 10} \right) = 4 - {y_D}
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_D} = \frac{{11}}{3}\\
{y_D} =  - 6
\end{array} \right.\)

Vậy tọa độ điểm D là \(D\left( {\frac{{11}}{3}; - 6} \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.45 trang 42 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Thùy Trang
  Bài 1.42 (SBT trang 44)

  Cho tam giác ABC. Các điểm \(M\left(1;1\right);N\left(2;3\right);P\left(0;-4\right)\) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu
  Bài 1.37 (SBT trang 43)

  Viết vectơ \(\overrightarrow{u}\) dưới dạng \(\overrightarrow{u}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j}\) khi biết tọa độ của \(\overrightarrow{u}\) là :

  \(\left(2;-3\right);\left(-1;4\right);\left(2;0\right);\left(0;-1\right);\left(0;0\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên
  Bài 1.35 (SBT trang 34)

  Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, H là trực tâm của tam giác. D là điểm đối xứng của A qua O

  a) Chứng minh tứ giác HCDB là hình bình hành

  b) Chứng minh :

                         \(\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HD}=2\overrightarrow{HO}\)

                         \(\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=2\overrightarrow{HO}\)

                         \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OH}\)

  c) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC

  Chứng minh \(\overrightarrow{OH}=3\overrightarrow{OG}\). Từ đó kết luận gì về 3 điểm O, H, G ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên
  Bài 1.34 (SBT trang 34)

  Cho tam giác ABC

  a) Tìm điểm K sao cho \(\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\overrightarrow{CB}\)

  b) Tìm điểm M sao cho \(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Hoa Hong
  Bài 1.33 (SBT trang 34)

  Cho tứ giác ABCD. Các điểm M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và DA. Chứng minh rằng hai tam giác ANP và CMQ có cùng trọng tâm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF