YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.40 trang 42 SBT Hình học 10

Giải bài 1.40 tr 42 SBT Hình học 10

a) Cho A(−1;8), B(1;6), C(3;4). Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng.

b) Cho A(1;1), B(3;2), C(m+4;2m+1). Tìm m để ba điểm A, B, C thẳng hàng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\overrightarrow {AB}  = \left( {2; - 2} \right);\overrightarrow {AC}  = \left( {4; - 4} \right)\)

Vậy \(\overrightarrow {AC}  = 2\overrightarrow {AB} \) ⇒ ba điểm A, B, C thẳng hàng.

b) \(\overrightarrow {AB}  = \left( {2;1} \right);\overrightarrow {AC}  = \left( {m + 3;2m} \right)\)

Ba điểm A, B, C thẳng hàng \( \Leftrightarrow \frac{{3m}}{2} = \frac{{2m}}{2} \Leftrightarrow m = 1\).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.40 trang 42 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF