Bài tập 5 trang 26 SGK Hình học 10

Giải bài 5 tr 26 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong các mặt phẳng Oxy cho điểm (x0; y0)

a) Tìm tọa độ điểm A đối xứng với M qua trục Ox;

b) Tìm tọa độ điểm B đối xứng với M qua trục Oy;

c) Tìm tọa độ điểm C đối xứng với M qua gốc O.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 

Câu a:

Hai điểm đối xứng nhau qua trục hoành thì có hoành độ bằng nhau và tung độ đối nhau.

M0 (x0; y0) ⇒ A(x0;-y0

Câu b:

Hai điểm đối xứng với nhau qua trục tung thì có tung độ bằng nhau còn hoành độ thì đối nhau.

M0 (x0; y0) ⇒ B(-x0;y0)

Câu c:

Hai điểm đối xứng nhau qua gốc O thì các tọa độ tương ứng đối nhau.

M0 (x0; y0) ⇒ C(-x0;-y0)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 26 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hạ Lan
  Bài 1.30 (SBT trang 34)

  Cho tam giác ABC. Điểm I trên cạnh AC sao cho \(CI=\dfrac{1}{4}CA\). J là điểm mà \(\overrightarrow{BJ}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\dfrac{3}{2}\overrightarrow{AB}\)

  a) Chứng minh \(\overrightarrow{BI}=\dfrac{3}{4}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\)

  b) Chứng minh B, I, J thẳng hàng

  c) Hãy dựng điểm J thỏa mãn điều kiện đề bài

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh
  Bài 1.29 (SBT trang 34)

  Cho tam giác ABC. Dựng \(\overrightarrow{AB'}=\overrightarrow{BC};\overrightarrow{CA'}=\overrightarrow{AB};\overrightarrow{BC'}=\overrightarrow{CA}\)

  a) Chứng minh rằng A là trung điểm của B'C'

  b) Chứng minh các đường thẳng \(AA';BB'\) và \(CC'\) đồng quy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn
  Bài 1.28 (SBT trang 34)

  Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm trên canh AC sao cho NA = 2NC. Gọi K là trung điểm của MN

  Phân tích vectơ \(\overrightarrow{AK}\) theo \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{AC}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên
  Bài 1.27 (SBT trang 33)

  Cho tam giác ABC có trung tuyến AM (M là trung điểm của BC). Phân tích vectơ \(\overrightarrow{AM}\) theo hai vectơ \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{AC}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Trong mặt phẳng Oxy cho ba vectơ \(\overrightarrow{a}\) = (0;1) ; \(\overrightarrow{b}\) = (-1;2) ; \(\overrightarrow{c}\) = (-3;-2) tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{U}\) = 3\(\overrightarrow{a}\) +2\(\overrightarrow{b}\) -4\(\overrightarrow{c}\) là...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(0;3) ; B(3;1), tọa độ điểm M thỏa mãn \(\overrightarrow{MA}\) = -2\(\overrightarrow{AB}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Giải giúp mấy bài toán lớp 10 . cảm ơn nhìu nhìu?

  1 . trong mặt phẳng tọa độ , cho 3 điểm A(-3,4) , B(1,1) , C(9,-5) .
  a) chung minh ba điểm A , B , C thẳng hàng
  b) tìm tọa độ điểm D sao cho A là trung điểm BD
  c) tìm tọa độ điểm E trên trục Ox sao cho A , B , E thẳng hàng

  2) tromg mặt phẳng tọa độ , cho 3 điểm A(-4,1) , B(2,4) , C(2,-2) .
  a) tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC
  b) tìm tọa đô điểm D sao cho C là trọng tâm tam giác ABD
  c) tìm tọa độ điểm E sao cho ABCE là hình bình hành

  3) trong mặt phẳng tọa độ , cho 3 điểm A(-3,4) , B(1,1) , C(9,-5)
  a) chúng minh 3 điểm A , B , C không thẳng hàng
  b) tìm tọa độ điểm D sao cho véctơ AD = - 3 vectơ BC
  c) tìm tọa độ điểm E sao cho O là trọng tâm tam giác ABE

  Theo dõi (0) 1 Trả lời