YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 26 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 26 sách GK Toán Hình lớp 10

Trong mặt phẳng tọa độ các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) \(\overrightarrow{a}= ( -3; 0)\)  và \(\overrightarrow{i}= (1; 0)\) là hai vectơ ngược hướng;

b) \(\overrightarrow{a}= ( 3; 4)\)  và \(\overrightarrow{i}= (-3; -4)\) là hai vectơ đối nhau;

c) \(\overrightarrow{a}= ( 5; 3)\)  và \(\overrightarrow{i}= (3; 5)\) là hai vectơ đối nhau;

d) hai vec tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

Đúng

Câu b:

Đúng

Câu c:

Hai vectơ   = ( 5; 3) và  = (3; 5) không cùng phương nên không thể đối nhau, do vậy câu c) sai

Câu d:

Đúng 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 26 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON