Bài tập 7 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 7 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 10

Các điểm A'(-4; 1), B'(2;4), C(2, -2) lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC. Tìm tọa độ đỉnh của tam giác ABC và A'B'C' trùng nhau.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

A' là trung điểm của cạnh BC nên -4 =  (xB+ xC)

⇒ xB+ x= -8                        (1)

Tương tự ta có  xA+ x= 4         (2)

                       xB+ xC = 4          (3)  

⇒  xA+ xB+ xC =0                            (4)

Kết hợp (4) và (1) ta có:  xA= 8

             (4) và (2) ta có:  xB= -4

               (4) và (3) ta có: xC = -4

Tương tự ta tính được: yA = 1; yB = -5; yC = 7.

Vậy A(8;1), B(-4;-5), C(-4; 7).

Gọi G la trọng tâm tam giác ABC thì 

x= 0;        yG =  = 1  ⇒ G(0,1).

xG’ ;         yG’ =  = 1 ⇒ G'(0;1)

Rõ ràng G và G' trùng nhau.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 27 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 7 trang 27 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC có A(–2; 2), B(6; –4), đỉnh C thuộc trụ Ox. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC, biết rằng G thuộc trục Oy)

  • A. \(G\left( {0;\frac{2}{3}} \right)\)
  • B. \(G\left( {0; - \frac{2}{3}} \right)\)
  • C. \(G\left( {3; - \frac{2}{3}} \right)\)
  • D. \(G\left( { - 3; - \frac{2}{3}} \right)\)

Được đề xuất cho bạn