YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 7 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 10

Các điểm A'(-4; 1), B'(2;4), C(2, -2) lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. Chứng minh trọng tâm của các tam giác ABC và A'B'C' trùng nhau.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

A' là trung điểm của cạnh BC nên -4 = \(\frac{1}{2}\) (xB+ xC)

⇒ xB+ x= -8                        (1)

Tương tự ta có  xA+ x= 4         (2)

                       xB+ xC = 4          (3)  

⇒  xA+ xB+ xC =0                            (4)

Kết hợp (4) và (1) ta có:  xA= 8

             (4) và (2) ta có:  xB= -4

               (4) và (3) ta có: xC = -4

Tương tự ta tính được: yA = 1; yB = -5; yC = 7.

Vậy A(8;1), B(-4;-5), C(-4; 7).

Gọi G la trọng tâm tam giác ABC thì 

x= \(\frac{{8 - 4 - 4}}{3}\)= 0;        yG = \(\frac{{1 - 5 +7}}{3}\)  = 1  ⇒ G(0,1).

xG’ = \(\frac{{-4 +2+2}}{3}\);         yG’ = \(\frac{{1+4-2}}{3}\)  = 1 ⇒ G'(0;1)

Rõ ràng G và G' trùng nhau.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 27 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON