YOMEDIA

Bài tập 6 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hình bình hành ABCD có A(-1; -2), B(3;2), C(4;-1). Tìm tọa độ điểm D.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Tứ giác ABCD là hình bình hành nên 

 = C

Gọi (x; y) là tọa độ của D thì

 = (x-4; y+1)

= (-4;4)

 =   ⇔   ⇔ 

Vậy điểm D(0;-5) là điểm cần tìm

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 27 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA