YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hình bình hành ABCD có A(-1; -2), B(3;2), C(4;-1). Tìm tọa độ điểm D.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Tứ giác ABCD là hình bình hành nên 

\(\overrightarrow {CD} \) = \(\overrightarrow {BA} \) 

Gọi (x; y) là tọa độ của D thì

\(\overrightarrow {CD} \) = (x-4; y+1)

\(\overrightarrow {BA} \)= (-4;4)

\(\overrightarrow {CD} \) = \(\overrightarrow {BA} \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x - 4 =  - 4\\
y + 1 =  - 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 0\\
y = 5
\end{array} \right.\)

Vậy điểm D(0;-5) là điểm cần tìm

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 27 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON