YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.41 trang 42 SBT Hình học 10

Giải bài 1.41 tr 42 SBT Hình học 10

Cho bốn điểm A(−2;−3), B(3;7), C(0;3), D(−4;−5). Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và CD song song với nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\overrightarrow {AB}  = \left( {5;10} \right),\overrightarrow {CD}  = \left( { - 4; - 8} \right)\). Ta có \(\overrightarrow {CD}  =  - \frac{4}{5}\overrightarrow {AB} \), vậy hai đường thẳng AB và CD song song hoặc trùng nhau.

Ta có \(\overrightarrow {AC}  = \left( {2;6} \right),\overrightarrow {AB}  = \left( {5;10} \right)\) không trùng phương vì \(\frac{5}{2} \ne \frac{{10}}{6}\).

Vậy AB//CD.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.41 trang 42 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF