YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 27 SGK Hình học 10

Giải bài 8 tr 27 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho \(\overrightarrow{a}= (2; -2),\overrightarrow{b}= (1; 4)\). Hãy phân tích vectơ \(\overrightarrow{c} = (5; 0)\) theo hai vectơ  và 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Giả sử ta phân tích được  theo  và  tức là có hai số m, n để 

 = m. + n. cho ta  = (2m+n; -2m+4n)

vì  =(0;5) nên ta có hệ: 
Giải hệ ta được m = 2, n = 1

Vậy  = 2 + 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 27 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON