YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.47 trang 42 SBT Hình học 10

Giải bài 1.47 tr 42 SBT Hình học 10

Cho lục giác đều ABCDEF. Chọn hệ tọa độ \(\left( {O;\overrightarrow i ;\overrightarrow j } \right)\) trong đó O là tâm của lục giác đều, hai véc tơ \(\overrightarrow i \) và \(\overrightarrow {OD}\) cùng hướng, \(\overrightarrow j\) và \(\overrightarrow {EC}\) cùng hướng . Tính tọa độ các đỉnh của lục giác biết độ dài của lục giác là 6.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

Từ hình vẽ ta thấy A(−6;0) và D(6;0) (do các tam giác AOB và COD đều nên OA = OD = AB = 6).

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của C, B lên trục Ox.

Khi đó \(CH = DC\sin {60^0} = \frac{{6\sqrt 3 }}{2} = 3\sqrt 3 ,BK = CH = 3\sqrt 3 ,OH = OK = \frac{6}{3} = 2\)

Từ hình vẽ suy ra \(B\left( { - 3;3\sqrt 3 } \right),C\left( {3;3\sqrt 3 } \right),E\left( {3; - 3\sqrt 3 } \right),F\left( { - 3; - 3\sqrt 3 } \right)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.47 trang 42 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Đan Nguyên
  Bài 1.27 (SBT trang 33)

  Cho tam giác ABC có trung tuyến AM (M là trung điểm của BC). Phân tích vectơ \(\overrightarrow{AM}\) theo hai vectơ \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{AC}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Trong mặt phẳng Oxy cho ba vectơ \(\overrightarrow{a}\) = (0;1) ; \(\overrightarrow{b}\) = (-1;2) ; \(\overrightarrow{c}\) = (-3;-2) tọa độ của vectơ \(\overrightarrow{U}\) = 3\(\overrightarrow{a}\) +2\(\overrightarrow{b}\) -4\(\overrightarrow{c}\) là...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(0;3) ; B(3;1), tọa độ điểm M thỏa mãn \(\overrightarrow{MA}\) = -2\(\overrightarrow{AB}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Giải giúp mấy bài toán lớp 10 . cảm ơn nhìu nhìu?

  1 . trong mặt phẳng tọa độ , cho 3 điểm A(-3,4) , B(1,1) , C(9,-5) .
  a) chung minh ba điểm A , B , C thẳng hàng
  b) tìm tọa độ điểm D sao cho A là trung điểm BD
  c) tìm tọa độ điểm E trên trục Ox sao cho A , B , E thẳng hàng

  2) tromg mặt phẳng tọa độ , cho 3 điểm A(-4,1) , B(2,4) , C(2,-2) .
  a) tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC
  b) tìm tọa đô điểm D sao cho C là trọng tâm tam giác ABD
  c) tìm tọa độ điểm E sao cho ABCE là hình bình hành

  3) trong mặt phẳng tọa độ , cho 3 điểm A(-3,4) , B(1,1) , C(9,-5)
  a) chúng minh 3 điểm A , B , C không thẳng hàng
  b) tìm tọa độ điểm D sao cho véctơ AD = - 3 vectơ BC
  c) tìm tọa độ điểm E sao cho O là trọng tâm tam giác ABE

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  giải hộ mình bt này:

  cho tam giác ABC có A(2;3) B(-1;-1) C(6;0)

  a,c/m tam giác ABC là tam giác vuông cân

  b,tìm toạ độ M trên đoạn thẳng AB để CBM cân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF