YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 26 SGK Hình học 10

Giải bài 3 tr 26 sách GK Toán Hình lớp 10

Tìm tọa độ của các vec tơ sau:

a) \(\overrightarrow{a}=2\overrightarrow{j}\)                                  b) \(\overrightarrow{b}= -3\) 

c)  \(\overrightarrow{c}=3\overrightarrow{i} - 4\)                  d) \(\overrightarrow{d}= 0,2\) \(\overrightarrow{i} + \sqrt{3}\overrightarrow{j}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Ta có     = 2 = 2 + 0  suy ra  = (2;0)

Câu b:

  = (0; -3)

Câu c:

 = (3; -4)

 Câu d:

 \(\overrightarrow{d}= (0,2; - \sqrt{3})\) 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 26 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON