Bài tập 3 trang 38 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 38 sách GK Toán ĐS lớp 10

Cho hàm số \(y = 3 x^2 - 2x + 1\). Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không?

a) M (- 1;6);

b) N (1;1);

c) P(0;1).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Đặt \( f(x) =3x^2-2x+1.\) Gọi đồ thị của hàm số \(y=f(x)\) là (C)

Điểm \(I(x;y) \in (C)x \Leftrightarrow y=f(x)( x\in D).\) 

Ta thấy \(f(-1)=3(-1)^2-2(-1)+1=6\Rightarrow M(-1;6)\in (C)\)

\(f(1)=3.1^2-2.1+1=2\neq 1 \Rightarrow N(1;1)\notin (C)\)

\(f(0)=3.0^2-2.0+1=1\Rightarrow P(0;1)\in (C)\)

 

 

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 38 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 3 trang 38 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào?

  • A. y = |x|
  • B. y = -x
  • C. y = |x| với x không dương
  • D. y = -x với x âm
 • Mai Bảo Khánh

  Tìm tập xác địh của các hàm sô sau :

  a) y= \(\dfrac{x-1}{x+2}\)

  b) y= \(\dfrac{x-1}{x2-3x-4}\)

  c)y= \(\dfrac{2x}{x2+x+1}\)
  d) y= \(\sqrt{2x-4}\)

  e) y= \(\sqrt{5-6x}\)

  f) y= \(\sqrt{\dfrac{x+1}{x-2}}\)

  g) y= \(\sqrt{x-1}\) + \(\sqrt{3-x}\)

  h) y=\(\dfrac{3}{\sqrt{x-5}}\)

  i) y= \(\sqrt{x-1}\) + \(\sqrt{2x-1}\)

  k) y= \(\sqrt{2-x}\) + \(\sqrt{3-x}\)

  l) y= \(\dfrac{2}{\left|x\right|-3}\)

  m) y= \(\dfrac{3x}{x-3}\)+ \(\sqrt{x+2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Hàm số (x+1)/(x-2m+1) xác định trên [0;1) khi?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  tìm m để hàm số : y= \(x^4\)+(\(m^2-3m+2\)) \(x^3\) + (m-1)\(x\) +2 là hàm số chẵn

  y=\(\frac{x^4+x^2}{x+m}\) là hàm số lẻ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  xét tính chẵn lẻ :

  .y=\(\sqrt{\frac{2+x}{2-x}}\)

  . y= \(x^2\left(x+\left|x\right|\right)\)

  . y=\(\frac{\left|x+1\right|+\left|x-1\right|}{\sqrt{x^2+\left|x\right|}}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Tìm tập xác định hàm số:

  y=\(\sqrt{\dfrac{x^2+x+1}{\left|2x-1\right|-x-2}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hà trang
  Bài 20 (SBT trang 41)

  Hai hàm số \(y=x+4\) và \(y=\dfrac{x^2-16}{x-4}\) có chung một tập xác định hay không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh
  Bài 6 (SBT trang 29)

  Xét tính chẵn, lẽ của các hàm số :

  a) \(y=-2\)

  b) \(y=3x^2-1\)

  c) \(y=-x^4+3x-2\)

  d) \(y=\dfrac{-x^4+x^2+1}{x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh
  Bài 5 (SBT trang 29)

  Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trên các khoảng tương ứng ?

  a) \(y=-2x+3\) trên  R

  b) \(y=x^2+10x+9\) trên \(\left(-5;+\infty\right)\)

  c) \(y=-\dfrac{1}{x+1}\) trên \(\left(-3;-2\right)\) và \(\left(2;3\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van
  Bài 4 (SBT trang 29)

  Cho các hàm số \(f\left(x\right)=x^2+2+\sqrt{2-x};g\left(x\right)=-2x^3-3x+5\)

                             \(u\left(x\right)=\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{3-x};\left(x< 2\right)\\\sqrt{x^2-4};\left(x\ge2\right)\end{matrix}\right.\)

                            \(v\left(x\right)=\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{6-x};\left(x\le0\right)\\x^2+1;\left(x>0\right)\end{matrix}\right.\)

  Tính các giá trị \(f\left(-2\right)-f\left(1\right);f\left(-7\right)-g\left(-7\right);f\left(-1\right)-u\left(-1\right);u\left(3\right)-v\left(3;\right)v\left(0\right)-g\left(0\right);\dfrac{f\left(2\right)-f\left(-2\right)}{v\left(2\right)-v\left(-3\right)}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam
  Bài 3 (SBT trang 29)

  Cho hàm số : 

                      \(y=f\left(x\right)=\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{2x-3}{x-1};\left(x\le0\right)\\-x^2+2x;\left(x>0\right)\end{matrix}\right.\)

  Tính giá trị của hàm số đó tại \(x=5;x=-2;x=0;x=2\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh
  Bài 2 (SBT trang 29)

  Tìm tập xác định của các hàm số ?

  a) \(y=-x^5+7x-3\)

  b) \(y=\dfrac{3x+2}{x-4}\)

  c) \(y=\sqrt{4x+1}-\sqrt{-2x+1}\)

  d) \(y=\dfrac{\sqrt{x+9}}{x^2+8x-20}\)

  e) \(y=\dfrac{2x+1}{\left(2x+1\right)\left(x-3\right)}\)

  f) \(y=\dfrac{7+x}{x^2+2x-5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy
  Bài 1 (SBT trang 28)

  Biểu đồ sau (h.3) biểu thị sản lượng vịt, gà và ngan lai qua 5 năm của một trang trại. Coi \(y=f\left(x\right),y=g\left(x\right),y=h\left(x\right)\) tương ứng là các hàm số biểu thị sự phụ thuộc số vịt, số gà và số ngan lại vào thời gian x. Qua biểu đồ, hãy :

  a) Tìm tập xác của mỗi hàm số đã nêu ?

  b) Tìm các giá trị \(f\left(2002\right);g\left(1999\right);h\left(2000\right)\) và nêu ý nghĩa của chúng ?

  c) Tính hiệu \(h\left(2002\right)-h\left(1999\right)\) và nêu ý nghĩa của nó ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  giúp e vs ạ

  Tìm tập xác định của hàm số:y=cawnI2x-3I

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn