YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 38 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 38 sách GK Toán ĐS lớp 10

Cho hàm số \(y = 3 x^2 - 2x + 1\). Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không?

a) M (- 1;6);

b) N (1;1);

c) P(0;1).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Đặt \( f(x) =3x^2-2x+1.\) Gọi đồ thị của hàm số \(y=f(x)\) là (C)

Điểm \(I(x;y) \in (C)x \Leftrightarrow y=f(x)( x\in D).\) 

Ta thấy \(f(-1)=3(-1)^2-2(-1)+1=6\Rightarrow M(-1;6)\in (C)\)

\(f(1)=3.1^2-2.1+1=2\neq 1 \Rightarrow N(1;1)\notin (C)\)

\(f(0)=3.0^2-2.0+1=1\Rightarrow P(0;1)\in (C)\)

 

 

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 38 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF