ADMICRO
VIDEO

Bài tập 10 trang 46 SGK Toán 10 NC

Bài tập 10 trang 46 SGK Toán 10 NC

Cho hàm số 

\(f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}
 - 2\left( {x - 2} \right);\,\,\,\,\, - 1 \le x < 1\\
\sqrt {{x^2} - 1} ;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x \ge 1
\end{array} \right.\)

a) Tìm tập xác định của hàm số

b) Tính \(f\left( { - 1} \right);f\left( {0,5} \right);f\left( {\frac{{\sqrt 2 }}{2}} \right);\)

\(f\left( 1 \right);f\left( 2 \right)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Tập xác định của hàm số là \(\left[ { - 1; + \infty } \right)\)

b) Ta có 

\(\begin{array}{l}
f\left( { - 1} \right) =  - 2\left( { - 1 - 2} \right) = 6\\
f\left( {0,5} \right) =  - 2\left( {0,5 - 2} \right) = 3\\
f\left( {\frac{{\sqrt 2 }}{2}} \right) =  - 2\left( {\frac{{\sqrt 2 }}{2} - 2} \right) =  - \sqrt 2  + 4\\
f\left( 1 \right) = 0\\
f\left( 2 \right) = \sqrt 3 
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 46 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tra xanh
  Bài 6 (SBT trang 29)

  Xét tính chẵn, lẽ của các hàm số :

  a) \(y=-2\)

  b) \(y=3x^2-1\)

  c) \(y=-x^4+3x-2\)

  d) \(y=\dfrac{-x^4+x^2+1}{x}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh
  Bài 5 (SBT trang 29)

  Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trên các khoảng tương ứng ?

  a) \(y=-2x+3\) trên  R

  b) \(y=x^2+10x+9\) trên \(\left(-5;+\infty\right)\)

  c) \(y=-\dfrac{1}{x+1}\) trên \(\left(-3;-2\right)\) và \(\left(2;3\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van
  Bài 4 (SBT trang 29)

  Cho các hàm số \(f\left(x\right)=x^2+2+\sqrt{2-x};g\left(x\right)=-2x^3-3x+5\)

                             \(u\left(x\right)=\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{3-x};\left(x< 2\right)\\\sqrt{x^2-4};\left(x\ge2\right)\end{matrix}\right.\)

                            \(v\left(x\right)=\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{6-x};\left(x\le0\right)\\x^2+1;\left(x>0\right)\end{matrix}\right.\)

  Tính các giá trị \(f\left(-2\right)-f\left(1\right);f\left(-7\right)-g\left(-7\right);f\left(-1\right)-u\left(-1\right);u\left(3\right)-v\left(3;\right)v\left(0\right)-g\left(0\right);\dfrac{f\left(2\right)-f\left(-2\right)}{v\left(2\right)-v\left(-3\right)}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam
  Bài 3 (SBT trang 29)

  Cho hàm số : 

                      \(y=f\left(x\right)=\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{2x-3}{x-1};\left(x\le0\right)\\-x^2+2x;\left(x>0\right)\end{matrix}\right.\)

  Tính giá trị của hàm số đó tại \(x=5;x=-2;x=0;x=2\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh
  Bài 2 (SBT trang 29)

  Tìm tập xác định của các hàm số ?

  a) \(y=-x^5+7x-3\)

  b) \(y=\dfrac{3x+2}{x-4}\)

  c) \(y=\sqrt{4x+1}-\sqrt{-2x+1}\)

  d) \(y=\dfrac{\sqrt{x+9}}{x^2+8x-20}\)

  e) \(y=\dfrac{2x+1}{\left(2x+1\right)\left(x-3\right)}\)

  f) \(y=\dfrac{7+x}{x^2+2x-5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy
  Bài 1 (SBT trang 28)

  Biểu đồ sau (h.3) biểu thị sản lượng vịt, gà và ngan lai qua 5 năm của một trang trại. Coi \(y=f\left(x\right),y=g\left(x\right),y=h\left(x\right)\) tương ứng là các hàm số biểu thị sự phụ thuộc số vịt, số gà và số ngan lại vào thời gian x. Qua biểu đồ, hãy :

  a) Tìm tập xác của mỗi hàm số đã nêu ?

  b) Tìm các giá trị \(f\left(2002\right);g\left(1999\right);h\left(2000\right)\) và nêu ý nghĩa của chúng ?

  c) Tính hiệu \(h\left(2002\right)-h\left(1999\right)\) và nêu ý nghĩa của nó ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  giúp e vs ạ

  Tìm tập xác định của hàm số:y=cawnI2x-3I

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON