YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 38 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 38 sách GK Toán ĐS lớp 10

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) \(y= \frac{3x-2}{2x+1};\)

b) \(y= \frac{x-1}{x^{2}+2x-3};\)

c) \(y= \sqrt{2x+1}-\sqrt{3-x}.\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

Biểu thức \(\frac{3x-2}{2x+1}\) có nghĩa \(\Leftrightarrow 2x + 1 \neq 0\Leftrightarrow x\neq -\frac{1}{2}\)

Từ đây ta suy ra tập xác định của hàm số là \(D=R\setminus \left \{ \frac{-1}{2} \right \}.\)

Câu b:

Biểu thức \(\frac{x-1}{x^{2}+2x-3}\) có nghĩa \(\Leftrightarrow x^2+2x-3\neq 0\)

\(\Leftrightarrow x^2-x+3x-3\neq 0\Leftrightarrow (x-1)(x+3)\neq 0\)

\(\Leftrightarrow x\neq 1\) và \(x\neq -3.\)

Vì vậy tập xác định D của hàm số là \(D=\mathbb{R} \setminus (1;-3]\)

Câu c:

 Biểu thức \(\sqrt{2x+1}-\sqrt{3-x}\) có nghĩa \(\Leftrightarrow 2x+1\geq 0\) và \(3-x\geq 0\)

\(\Leftrightarrow x\geq -\frac{1}{2}\) và \(x\leq 3.\)

Do đó \(D=- \left [ \frac{1}{2};3 \right ]\) là tập xác định của hàm số.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 38 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON