ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 9 trang 46 SGK Toán 10 NC

Bài tập 9 trang 46 SGK Toán 10 NC

Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau:

a) \(y = \frac{{3x + 1}}{{{x^2} - 9}}\)                           

b) \(y = \frac{x}{{1 - {x^2}}} - \sqrt { - x} \)

c) \(y = \frac{{x - 3\sqrt {2 - x} }}{{\sqrt {x + 2} }}\)                     

d) \(y = \frac{{\sqrt {x - 1}  + \sqrt {4 - x} }}{{\left( {x - 2} \right)\left( {x - 3} \right)}}\)   

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Biểu thức \(\frac{{3x + 1}}{{{x^2} - 9}}\) có nghĩa khi và chỉ khi x2 – 9 ≠ 0 ⇔ x ≠ 3 và x ≠ -3

=> Tập xác định của hàm số đã cho là R\ {3; -3}

b) Biểu thức \(\frac{x}{{1 - {x^2}}} - \sqrt { - x} \) có nghĩa ⇔ 1 – x2 ≠ 0 và –x ≥ 0

⇔ x ≠ 1 và x ≠ -1 và x ≤ 0 ⇔ {x ≤ 0 và x ≠ -1} => Tập xác định của hàm số là \(\left( { - \infty ;0} \right]\backslash \left\{ { - 1} \right\}\)

c) Biểu thức \(\frac{{x - 3\sqrt {2 - x} }}{{\sqrt {x + 2} }}\) có nghĩa ⇔ {2 – x ≥ 0 và x + 2 > 0 } => - 2 ≤ x ≤ 2

=> Tập xác định của hàm số là : nửa khoảng (- 2; 2]

d) Tập xác định của hàm số là [1; 4) ∪ (2; 3) ∪ (3;4].

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 46 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)