ADMICRO
VIDEO

Bài tập 16 trang 47 SBT Toán 10 NC

Bài tập 16 trang 47 SBT Toán 10 NC

Cho đồ thị (H) của hàm số: \(y =  - \frac{2}{x}\)

a) Tịnh tiến (H) lên trên 1 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số nào?

b) Tịnh tiến (H) sang trái 3 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số nào?

c) Tịnh tiến (H) lên trên 1 đơn vị, sau đó tịnh tiến đồ thị nhận được sang trái 3 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số nào ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Tịnh tiến (H) lên trên 1 đơn vị, ta được đồ thị hàm số \(y =  - \frac{2}{x} + 1\)

b) Tịnh tiến (H) sang trái 3 đơn vị, ta được đồ thị hàm số \(y =  - \frac{2}{{x + 3}}\)

c) Tịnh tiến (H) lên trên 1 đơn vị, sau đó tịnh tiến đồ thị nhận được sang trái 3 đơn vị, ta được đồ thị hàm số \(y =  - \frac{2}{{x + 3}} + 1\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 47 SBT Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON