ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2.3 trang 30 SBT Toán 10

Giải bài 2.3tr 30 SBT Toán 10

Cho hàm số

\(y = f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}
\frac{{2x - 3}}{{x - 1}},\,\,\,\,\,\,\,x \le 0\\
 - {x^2} + 2x,\,\,\,x > 0
\end{array} \right.\)

Tính giá trị của hàm số đó tại x = 5; x = −2; x = 0; x = 2.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Với x = 5> 0 ta có: f(5)=−52+2.5=−25+10 = −15

Với x = −2 < 0 ta có: \(f\left( { - 2} \right) = \frac{{2.\left( { - 2} \right) - 3}}{{ - 2 - 1}} = \frac{7}{3}\)

Với x = 0 ta có: \(f\left( 0 \right) = \frac{{2.0 - 3}}{{0 - 1}} = 3\)

Với x = 2 > 0 ta có: f(2)=(−2)2+2.2 = 0

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.3 trang 30 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1