ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 45 SGK Toán 10 NC

Bài tập 5 trang 45 SGK Toán 10 NC

Mỗi hàm số sau là hàm số chẵn hay hàm số lẻ?

a) y = x4 – 3x2 + 1

b) y = - 2x3 + x

c) y = |x + 2| - |x – 2|

d) y = |2x + 1| + |2x – 1|

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) f(x) = x4 – 3x2 + 1

Với mọi x ∈ R thì – x ∈ R

Và f(- x) = (-x)4 – 3(-x)2 + 1 = x4 – 3x2 + 1 = f(x)

⇒ y = x4 – 3x2 + 1 là hàm số chẵn

b) f(x) = - 2x3 + x

Với mọi x ∈ R thì – x ∈ R

Và f(-x) = - 2(- x)3 + (-x) = - (- 2x3 + x) = - f(x)

⇒ y = - 2x3 + x là hàm số lẻ

c) f(x) = |x + 2| - |x – 2|

Với mọi x ∈ R thì – x ∈ R

Và f(-x) = |-x + 2| - |- x – 2| = |x – 2| - |x + 2| = - f(x)

⇒ y = |x + 2| - |x – 2| là hàm số lẻ

d) f(x) = |2x + 1| + |2x – 1|

Với mọi x ∈ R thì – x ∈ R

Và f(- x) = |- 2x + 1| + |- 2x – 1| = |2x – 1| + |2x + 1| = f(x)

⇒ y = |2x + 1| + |2x – 1| là hàm số chẵn

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 45 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)