ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 13 trang 46 SGK Toán 10 NC

Bài tập 13 trang 46 SGK Toán 10 NC

Hàm số \(y = \frac{1}{x}\) có đồ thị như hình 2.10

a) Dựa vào đồ thị, hãy lập bảng biến thiên của hàm số đó

b) Bằng tính toán, hãy khảo sát sự biến thiên của hàm số trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và \(\left( {0; + \infty } \right)\) và kiểm tra lại kết quả so với bảng biến thiên đã lập

 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Bảng biến thiên của hàm số

 

b) Với \({x_1},{x_2} \in \left( { - \infty ;0} \right)\) và \({x_1} \ne {x_2}\) ta có:

\(\frac{{f\left( {{x_2}} \right) - f\left( {{x_1}} \right)}}{{{x_2} - {x_1}}} = \frac{{\frac{1}{{{x_2}}} - \frac{1}{{{x_1}}}}}{{{x_2} - {x_1}}} = \frac{{ - 1}}{{{x_1}{x_2}}} < 0\) (vì \(x_1 < 0; x_2 < 0\))

Vậy hàm số \(y = \frac{1}{x}\) nghịch biến trên \(\left( { - \infty ;0} \right)\)

Tương tự hàm số \(y = \frac{1}{x}\) cũng nghịch biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\) 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 46 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hong Van
  Bài 4 (SBT trang 29)

  Cho các hàm số \(f\left(x\right)=x^2+2+\sqrt{2-x};g\left(x\right)=-2x^3-3x+5\)

                             \(u\left(x\right)=\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{3-x};\left(x< 2\right)\\\sqrt{x^2-4};\left(x\ge2\right)\end{matrix}\right.\)

                            \(v\left(x\right)=\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{6-x};\left(x\le0\right)\\x^2+1;\left(x>0\right)\end{matrix}\right.\)

  Tính các giá trị \(f\left(-2\right)-f\left(1\right);f\left(-7\right)-g\left(-7\right);f\left(-1\right)-u\left(-1\right);u\left(3\right)-v\left(3;\right)v\left(0\right)-g\left(0\right);\dfrac{f\left(2\right)-f\left(-2\right)}{v\left(2\right)-v\left(-3\right)}\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  truc lam
  Bài 3 (SBT trang 29)

  Cho hàm số : 

                      \(y=f\left(x\right)=\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{2x-3}{x-1};\left(x\le0\right)\\-x^2+2x;\left(x>0\right)\end{matrix}\right.\)

  Tính giá trị của hàm số đó tại \(x=5;x=-2;x=0;x=2\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh
  Bài 2 (SBT trang 29)

  Tìm tập xác định của các hàm số ?

  a) \(y=-x^5+7x-3\)

  b) \(y=\dfrac{3x+2}{x-4}\)

  c) \(y=\sqrt{4x+1}-\sqrt{-2x+1}\)

  d) \(y=\dfrac{\sqrt{x+9}}{x^2+8x-20}\)

  e) \(y=\dfrac{2x+1}{\left(2x+1\right)\left(x-3\right)}\)

  f) \(y=\dfrac{7+x}{x^2+2x-5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy
  Bài 1 (SBT trang 28)

  Biểu đồ sau (h.3) biểu thị sản lượng vịt, gà và ngan lai qua 5 năm của một trang trại. Coi \(y=f\left(x\right),y=g\left(x\right),y=h\left(x\right)\) tương ứng là các hàm số biểu thị sự phụ thuộc số vịt, số gà và số ngan lại vào thời gian x. Qua biểu đồ, hãy :

  a) Tìm tập xác của mỗi hàm số đã nêu ?

  b) Tìm các giá trị \(f\left(2002\right);g\left(1999\right);h\left(2000\right)\) và nêu ý nghĩa của chúng ?

  c) Tính hiệu \(h\left(2002\right)-h\left(1999\right)\) và nêu ý nghĩa của nó ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  giúp e vs ạ

  Tìm tập xác định của hàm số:y=cawnI2x-3I

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Hàm số \(y=\frac{1}{3}x\)

  Tìm B trên đồ thị hàm số biết 2yB - xB = 5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)